آداب ولنتاین دربرخی کشورهای دنیا

تورهای ارزان خارجی

روز ولنتاین (روز عشاق و یا روز عشق ورزی ) مصادف با بیست و پنجم بهمن ماه (چهارده فوریه) در بعضی فرهنگها روز ابراز عشق می باشد. این ابراز عشق معمولا با فرستادن کارت ولنتاین به صورت ناشناس انجام می شود. سابقه تاریخی روز ولنتاین به جشنی که به افتخار قدیس والنتاین در کلیساهای کاتولیک برگزار می شد ، بازمی گردد.
روز ولنتاین
در قرن سوم میلادی ، در روم باستان فرمانروایی بوده است به نام کلودیوس دوم ، کلودیوس عقاید عجیبی داشته است از جمله اینکه همیشه می گفت سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد. از این رو ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن اعلام کرد.
کلودیوس به قدری بی رحم بود و فرمانش به اندازه ای قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت. اما کشیشی با نام والنتیوس (والنتاین) ، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد. کلودیوس دوم از این جریان خبردار می شود و دستور می دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق ،  با قلبی عاشق اعدام می شود.
بنابراین والنتاین را فدایی و شهید راه عشق می دانند و از آن پس نمادی برای عشق می شود.

آداب ولنتاین دربرخی کشورهای دنیا
تور دبی